Juristhjälp via facket – så funkar det

Ibland händer det att tvister uppstår mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dessa oenigheter kan handla om många saker och ibland kan det gå så långt att det behövs hjälp från rättsväsendet för att klara upp tvisten.

Att anlita en advokat kan bli väldigt kostsamt och därför kan arbetstagaren vända sig till facket som första instans för att be om advokathjälp. Alla fackförbund har samarbete och avtal med jurister och vissa fackförbund har permanent anställda jurister som kontinuerligt arbetar på förbundet.

När det bedöms relevant att facket ska hjälpa en arbetstagare i en fråga gentemot dennes arbetsplats eller chef kan fackförbundet ställa upp med juristhjälp som även täcker eventuella rättegångskostnader. Att kunna få tillgång till juridisk hjälp om en oenig situation på arbetsplatsen skulle uppstå är en trygghet för många arbetstagare och samtidigt ett starkt skäl att ansluta sig fackligt.

Ibland kan även lagen om arbetsrätt var svår att tolka och då kan det vara bra för personal att kunna vända sig till sitt fackförbund och få en förklaring på vad en viss lagtext eller paragraf i praktiken innebär. Då kan de fackligt anställda juristerna vara behjälpliga och besvara frågor om lagtexter som för en lekman kan te sig svårförståeliga.